Rammet av kreft og ønsker hjelp og råd med fysisk aktivitet? På Espern har vi et tilbud til de som er rammet av kreft, og spesialkompetanse innen trening/opptrening med vår spesialutdannede Aktiv Instruktør.

Er du rammet av kreft og trenger hjelp til å komme i gang med treningen er du hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale. Vår Aktiv Instruktør er sykepleier, har 29 års erfaring som gruppetreningsinstruktør, er utdannet PT, samt utdannet Aktiv Instruktør ved Norges Idrettshøyskole og har spesialkompetanse på trening for kreftpasienter. Ta kontakt med Heidi Bjerkestrand på mail heidi@espern.no eller tlf. 918 00 272 for avtale.
Vi har i flere år hatt et tett samarbeid med Brystkreftforeningen i Hamar og har hatt treningstilbud for deres medlemmer på Espern.
Vi tilbyr også Personlig Trener timer hos Aktiv Instruktøren. Man vil da få tilrettelagt et individuelt treningsopplegg ut fra egne mål, forutsetninger, eventuelle begrensinger og behov. Man betaler da for hver enkelt time.
Vi har også et meget godt tilbud for abonnement for kreftpasienter: 299,-/måned ved signering av AvtaleGiro-kontrakt.

Mor og Barn

Høst 2021 – Dagtid
  • Kursstart: 06. September 2021 (uke 36)
  • Tidspunkt:Mandager kl 09:15-10:15
  • Varighet:12 uker
  • Pris: 2760,-
  • Instruktør:Heidi

 

Høst 2021 – Kveldstid
  • Kursstart: 09.September 2021 (uke 36)
  • Tidspunkt:Torsdager kl 17:45-18 :45
  • Varighet:12 uker
  • Pris: 2760,-
  • Instruktør:Anne-Berit

Helse og omsorgsdepartementets Nasjonale kreftstrategi 2013-17 påpeker at fysisk aktivitet spiller en viktig rolle både under og etter avsluttet behandling for kreft. Fysisk aktivitet og trening antas å ha en forebyggende effekt mot flere sykdommer. Det er også funnet en mulig sammenheng mellom fysisk aktivitet og effekt av behandlingen for enkelte kreftformer. 30 401 nordmenn fikk kreft i 2013, og det er en dobling av tilfeller sammenlignet med for 50 år siden. Vi skal oppsummere forskning om effekt av trening for ulike kreftdiagnoser og eventuelt hvilke treningsmåter som er mest effektive. Kreftforeningens og Aktiv mot kreft vil bruke oppsummeringen i arbeid med å gi bedre og oppdatert informasjon og råd til kreftpasienter om fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten