Rammet av kreft og ønsker hjelp og råd med fysisk aktivitet?

På Espern har vi et tilbud til de som er rammet av kreft, og spesialkompetanse innen trening/opptrening med vår spesialutdannede Aktiv Instruktør.

Vår Aktiv Instruktør er sykepleier, har 25 års erfaring som gruppetreningsinstruktør, er utdannet PT, samt utdannet Aktiv Instruktør ved Norges Idrettshøyskole og har spesialkompetanse på trening for kreftpasienter.

Helse og omsorgsdepartementets Nasjonale kreftstrategi 2013-17 påpeker at fysisk aktivitet spiller en viktig rolle både under og etter avsluttet behandling for kreft. Fysisk aktivitet og trening antas å ha en forebyggende effekt mot flere sykdommer. Det er også funnet en mulig sammenheng mellom fysisk aktivitet og effekt av behandlingen for enkelte kreftformer. 30 401 nordmenn fikk kreft i 2013, og det er en dobling av tilfeller sammenlignet med for 50 år siden. Vi skal oppsummere forskning om effekt av trening for ulike kreftdiagnoser og eventuelt hvilke treningsmåter som er mest effektive. Kreftforeningens og Aktiv mot kreft vil bruke oppsummeringen i arbeid med å gi bedre og oppdatert informasjon og råd til kreftpasienter om fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med vår AKTIV instruktør Heidi Bjerkestrand

Fyll ut kontaktskjemaet under, og Heidi tar kontakt med deg.
HT5A2759_Edit_Are_Simensen

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding