Ved å fylle ut skjemaet nedenfor kan du sende inn ønske om frys av ditt medlemskap.

 

Gjeldende regler for frys:

Gjeldende regler for frys er sykdom, skade, graviditet og legeattest må framlegges. Søknad om frys må gjøres i forkant av frysperioden og ved sykdom/skade raskest mulig. Det innvilges frys av kontrakt i minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Ved frys utover gjeldene grunner nevnt over og ved innvilget frys, må det betales et gebyr etter gjeldede prisliste. Medlemmet vil motta en sms/skriftlig bekreftelse på innvilget frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder det gis frys. Du kan bli bedt om å ettersende dokumentasjon dersom dette er nødvendig. 

 

Frys er ikke bekreftet før du har mottatt svar per e-post/sms.

 

  Navn:

  Mobilnummer:

  E-post:

   

  Grunn for frys: Sykdom/skadeGraviditet/fødselJobb/skole utenbysMilitærtjenesteFerieAnnet - vennligst spesifiser
  Annet:

   

  Frysperiode: