Dette er Espern

Espern er et frittstående treningssenter med Smedvig AS som hovedaksjonær. 

  • Espern er Hamars ledende senter med over 3000 medlemmer.
  • Espern tilbyr Hamars bredeste og mest varierte treningstilbud innenfor styrke og kondisjon, utført individuelt eller i gruppe.

Hvert år gjennomfører vi over 70 gruppetreningstimer i uken som utføres av lisensierte og høyt kvalifiserte instruktører. Espern omsatte i 2015 for omlag 18 millioner NOK, og har totalt ca 65 ansatte, som jobber hel- og deltid.

Gode grunner til å velge Espern:

Vi har Hamars flotteste og største treningsareal – i luftige lokaler med dagslys.

Vi har det største og mest varierte tilbudet innen trening.

Du får personlig veiledning av oss ved oppstart.

Vi har topp moderne utstyr med gode vedlikeholdsavtaler.

Vi er nyskapende og tilbyr det siste innen trening.

Hos oss er det sosialt, høyt under taket og et godt ujålete miljø – som medlem av Espernfamilien skal du føle deg hjemme.

Du får tilbud om sosiale aktiviteter som Espernjenter på hjul, frokostservering etc.

Vi er en “hjertelig velkommen”-bedrift og arbeider kontinuerlig med å holde lokalene rene og ryddige.

Vi tilbyr gratis barnepass mens du trener.

Vi har også gratis og stor parkeringsplass.

Du får tilgang til romslige garderober med låsbare skap, badstue, og solarium.

Vårt mål er at du skal oppleve Espern som

Energisk – Evne og vilje til å utstråle energi og engasjement er en nødvendig forutsetning i forhold til instruktørrollen. Instruktørene skal gi av seg selv og fremme treningsglede til medlemmene.
Spennende – Espern skal tilby et spennende og variert produkt med et mangfold av aktiviteter. Mangfoldet skal komme til uttrykk gjennom faglig bredde, bredde i type produkt samt bredde i typer av formidling.
Personlig – Vi skal ta vare på kundene på en personlig, vennlig og hyggelig måte slik at alle føler seg velkomne til Espern. Miljøet ved Espern skal være åpent, mottagelig og ha evne og vilje til fruktbar dialog med alle grupper av brukere. Åpenhet og mottagelighet vil være grunnleggende forutsetninger for trivsel og videre alliansebygging enten det er mot næringsliv, skoler, institusjoner eller kundene. Gode relasjoner er av avgjørende betydning for å kunne videreutvikles som et trivelig og spennende senter.
Enestående – Vi skal med vårt særpreg være enestående som treningssenter.
Romslig – Vi skal vise romslighet, ha stor takhøyde og virksomheten skal være orientert mot løsning av faktiske utfordringer og problemer tilknyttet trening og produkt.
Nyskapende – Å være nyskapende er en nødvendig forutsetning for å kunne være i fremste rekke som ledende innen gruppetrening. Dette fordrer at vi er åpne for ideer og tanker og at vi er lyttende og åpne for at ny kunnskap og innsikt utvikles.