Lekerom_3887

Espern tilbyr barnepass for deg som ikke kan la barna være alene hjemme mens du er på trening. Vår barnepass er innredet for å innby til bl.a. rollelek, kosestunder, lek og morro.  Forholdene er lagt til rette for at barna skal være fysisk aktive mens de oppholder seg i barneparken. Barneparken har et utvalg av leker tilpasset de ulike aldersgruppene og kjønn. I barneparken kan barna også kose seg med spill, tegne- og maleaktiviteter.

Aldersgrense 2 mnd – 8 år

Barneparken er et tilbud til de minste barna som ikke kan være alene hjemme når mamma eller pappa trener. De eldste barna som besøker barneparken må derfor være forberedt på at det er de minste barnas interesser barneparken og aktivitetslederne må ta hensyn til. De eldste barna er velkommen til rolige aktiviteter som tegning, pusling og spill.

Barnepass

Vi vil gi barna trygghet når du trener!

Trivselsregler

 • For at barn skal kjenne seg trygge i sitt nye miljø med nye mennesker, er det viktig med tilvenning. På samme måte som man har tilvenning til barnehage, bør man ha tilvenningstid med foreldrene i barnepassen på Espern
 • Registrer alltid barnet ditt når du kommer
 • Medbrakt mat og godteri tillates ikke i barnepassen
 • Leker fra hjemme er ikke tillatt i barnepassen
 • Smokker, kosedyr eller andre ”trøste-objekter” er tillatt men må være merket med navn
 • Barnepassen er et tilbud til barna mens du trener. Det er ikke lov å forlate senteret så lenge barnet er i barnepassen
 • Den som levere barnet må være den som henter barnet om ikke annet er avtalt
 • Barnepassen er et sted for friske barn
 • Barna kan være i barneparken maks 2 timer per gang. Dette fordi vi tror det er til det beste for barnet
 • Ved sykdom, bleieskift, sult etc vil den som har ansvaret for barnet bli tilkalt
 • Dersom barnet ikke lar seg trøste vil foreldre bli hentet etter 10 minutter
 • Barnepassen er et tilbud til oppsatte tider. Vi kan ikke være behjelpelige med å passe barna til andre tider
 • Av hensyn til alles sikkerhet og trivsel, er det en ufravikelig regel at barna ikke kan være med inn i treningssalene. Barna skal oppholde seg i barneparken
 • Espern tilsier seg retten til å kunne begrense bruken av det tilgjenglige barneområdet
 • Barnepass på lørdager krever forhåndsbooking